Arbeidsvarsling

For at et trafikkskilt skal kunne fylle sin oppgave i trafikken, må det til enhver tid, i dagslys og i mørke, være synbart og lesbart.

Med synbart menes at skiltet må kunne oppdages av trafikantene på tilstrekkelig stor avstand. Med lesbarhet menes at skiltets budskap må kunne tolkes på tilstrekkelig lang avstand.

Skilt som blir tilgriset, tagget eller får klistremerker på seg må byttes ut. Gi beskjed til skiltavdelingen slik at disse blir byttet ut så fort som mulig.

Arbeidsvarslingsskilt som ikke skal gjelde for eksempel om natten eller i helgen, skal tildekkes eller fjernes etter samme regler som permanent skilting. Fjerne dem, bytte dem ut eller dekke dem til.

Husk at det er ansvarshavende som skal sjekke skiltingen en gang i døgnet.

Få hjelp til å søke

Jentene våre kan hjelpe deg med alt fra papirarbeid og selve arbeidet med å stenge en vei.