FAQ

Ofte stilte spørsmål

Søknad

Når trenger jeg vedtak?

Dersom du skal arbeide på eller ved “offentlig grunn”, må du i forkant søke om tillatelse fra vegholder, altså kommune eller Statens vegvesen. Arbeidet kan i utgangspunktet ikke påbegynnes før søknaden er godkjent og vedtak foreligger.

Man trenger som regel alltid en tillatelse for å arbeide på et område. Det er ulike måter å finne ut av dette på.

For å finne ut om veien er statlig, kommunal eller privat, kan dere benytte vegvesen.no.

For privat grunn oppfordrer vi dere som kunde til å ta direkte kontakt med grunneier. For å finne ut av hvem som eier et område kan dere benytte norgeskart.no.

 

Hvordan bestiller jeg arbeidstillatelse eller gravetillatelse (vedtak)?

For å sende inn søknaden trenger vi en del informasjon. Den enkleste måten å gi oss denne er å sende inn en bestilling via vår hjemmeside. Dere vil da få en rask tilbakemelding fra oss.

 

Hvordan får man vedtak til et arrangement?

Trenger du parkeringsplass til filminnspilling, festival og andre kulturelle arrangementer? Hvis arrangementet berører kommunal vei/fortau/parkeringsplass så må det sendes inn søknad til bymiljøetaten for å få tillatelse til å leie arealet.
Ved filminnspilling må også politiet forhåndsvarsles.
Vi kan bistå med dette.

Vi har gjennom årene bidratt til å skaffe tillatelse til å arrangere blant annet Oslo Pride, FOMA-festivalen, Maridalsspillet, Hjertefred, Rosa Sløyfe-løpet, VG-lista topp 20 og diverse filminnspillinger for NRK.

 

Hvor lang er behandlingstiden hos kommunen/Statens vegvesen?

Behandlingstiden hos hvert enkelt fylke eller kommune kan variere, generelt er behandlingstiden minimum 7 dager. Hos statens vegvesen bør du beregne minimum 14 dagers behandlingstid.

 

Må jeg ha kurs og hvilket kurs trenger jeg?

Alle som skal utføre arbeid på eller ved offentlig vei skal minimum ha gjennomført kurs 1 i arbeidsvarsling AVK1. Med arbeid på vei, menes her alt arbeid som medfører opphold på vei, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring med mer. Kurset gir rett til å arbeide på og ved vei, samt å være stedsansvarlig.

 

Hva betyr ansvarshavende?

Alle som skal lede eller ha ansvar på et arbeidsområde ved en kommunal eller statlig vei må gjennomføre kurs AVK2 Ansvarshavende.
Ansvarshavende er ansvarlig for å påse at det blir ført loggbok på prosjektet og at arbeidsvarslingen på stedet samsvarer med godkjent arbeidsvarslingsplan.

Hva betyr stedsansvarlig?

Stedsansvarlig skal ha gjennomført kurs 1 i arbeidsvarsling eller ha kurs 2 hvor 1 inngår. Vedkommende skal være på arbeidsstedet mens arbeidet pågår og skal holde tilsyn med og sørge for at varsling og sikring til enhver tid er i tråd med arbeidsvarslingsplanene,
samt føre loggbok.

Når kan man sette ut skilter?

Skilter kan settes aktive ved vedtakets start eller etter avtale med entreprenøren. Parkeringsregulerende skilter settes ut senest 24 timer for oppstart. Dette er fordi eier av kjøretøy har undersøkelsesplikt og de må ha mulighet til å flytte bilen sin før skiltet blir gyldig.

Hvordan får man fjernet feilparkerte kjøretøy fra arbeidsområdet?

Dersom noen har parkert på et arbeidsområdet hvor det er satt opp midlertidig parkeringsforbud, kan man ringe vaktsentralen hos Bymiljøetaten for å få bistand til å kontakte bileiere og fjerne biler. Ring tlf 23 48 21 00 og oppgi vedtaksnummeret.

 

Gravetillatelse

Hva er Løyve?

Fra og med 02.01.2019 må alle aktører som skal etablere ledninger (inkludert stikkledninger), kabelanlegg eller konstruksjoner over, under eller langs kommunal vei ha en tillatelse/løyve fra veimyndigheten, heretter kalt løyve.
Dette gjelder også strekninger under 40 meter og luftstrekk.

Les mer her 

 

Hva er Kgrav?

KGrav er beregnet for infrastruktureiere med utbyggingsprosjekter som krever en forhåndsgodkjent plan. Den enkelte aktør registrerer sine planer samt hvilket geografisk område det skal graves i. Løsningen sørger for at relevante aktører blir varslet og kan ta stilling til en eventuell koordinering.

Utklipp fra gravemelding.no

 

Hvor lang tid tar det å få godkjent Kgrav?

Søknaden om Kgrav må ligge til høring i minimum 3 uker slik at flere aktører som planlegger ledninger eller annen infrastruktur i samme trasse har mulighet å koordinere gravearbeidet.

 

Hvordan kan jeg søke Kgrav?

Det er kun autoriserte netteiere og offentlige forvaltere som har tilgang til Kgrav. Geomatikk registrerer planer for øvrige aktører.

Gateleie

Hva er prisen for gateleie i Oslo?

For mer informasjon angående leie av kommunal grunn i Oslo, samt priser, vennligst se Oslo kommune sine hjemmesider.

 

Starter gateleien automatisk ved oppstartdato? (Gjelder kun Oslo Kommune)

Leie av gategrunn starter automatisk på startdatoen som er lagt inn i søknaden, uavhengig om det er en gravetillatelse eller arbeidstillatelse. For arbeidstillatelser vil leie av gategrunn avsluttes på sluttdato, dersom arbeidet er ferdig før tiden må sluttdato endres. For gravetillatelser vil leie av gategrunn avsluttes når kunde endrer status til «Midlertidig istandsatt», «Ferdigstilt» eller «Sluttkontroll», uavhengig av hva sluttdatoen er.

Les mer her

Trafikkdirigering

Hvorfor spør dere om tilgang til toalett og spiserom ved oppdragsstedet i bestillingsskjemaet?

I henhold til arbeidsmiljøloven er det krav om at den ansatte alltid skal ha tilgang på toalett, uansett hvor kort eller langt oppdraget er. Er oppdraget på 5,5 time eller lenger, så skal også spiserom være tilgjengelig. Toalett og spiserom skal være plassert i gangavstand fra der den ansatte jobber.

 

Hvor mange trafikkdirigenter trenger man?

Hvor mange dirigenter du trenger varierer ut ifra hvordan arbeidstedet ser ut. En dirigent kan kun stå aktivt i maksimalt to timer før vedkommende må avløses. Vi må derfor sende minimum én ekstra dirigent som en avløser med på teamet, dersom oppdraget er over 2 timer.

 

Hvordan er regler for pauser for en trafikkdirigent.

Etter to timer må trafikkdirigenten avløses for å ha påkrevd pause.

Hva er prisen for en trafikkdirigenter, trikkevakt eller trafikkvakt?

Vi har ikke faste priser på nettsiden da kostnaden varierer på ulike prosjekter. Ta kontakt med oss på telefon eller ved å sende inn en forespørsel via kontaktskjemaet så sender vi deg et pristilbud fortløpende.

Øvrig

Hvilken langsgående sikring må benyttes?

Det stilles som regel ikke spesifikke krav fra Statens vegvesen eller kommunen på hvilken produsent som skal brukes. Det stilles krav til hvilken styrkeklasse som må benyttes. Klassene går fra T1-T3, der T3 er høyeste klasse. I tillegg kommer det an på avstanden til arbeidsområdet, lengde og svingradius og hvilken type sikring som er mest egnet.

For mer informasjon angående godkjente produkter se her

Hvor lange er gjerdene deres?

Vi leier ut plastgjerder som er 2 meter lange. Disse har refleks på seg, noe som ofte er et krav fra Oslo kommune.

Hvorfor må jeg levere ferdigmelding selv?

Ferdigmelding må leveres inn av utførende entreprenør da det stilles spørsmål om detaljer av arbeidet som har blitt utført. Det stilles også oftest krav på dokumentasjon, bilder og tekniske opplysninger.

 

Jeg skal arbeide under trikk- og tog-ledning (strømførende ledning), må jeg søke om godkjenning?

Det er ulike krav på avstand fra skinner avhengig av type ledning. I noen tilfeller er det tilstrekkelig med høydebegrensing av maskin/lift og i andre tilfeller må det være med observatør fra netteier. Denne informasjonen finner dere lettest hos netteier.

Ved arbeid under trikkeledninger kan det være behov for å søke om strømutkobling. Denne type arbeid må utføres på natt når trikken ikke kjører på strekningen.

 

Hvor mye tekst får man bruke på et 560-skilt (gul informasjonstavle)

Antall ord på skilt 560 bør ikke overskride 8. Tallgruppe eller symbol regnes som ett ord. Navn på myndighet regnes også med, men bare med 0,5 ord pr ord hvis det er angitt
nederst på skiltet. Teksten skal begrenses til maksimalt 4 linjer tekst og maksimalt 4 ord pr linje. Eventuelt myndighetsnavn regnes som en linje.

Utklipp fra håndbok N301 3.2.5.7

 

Hvor finner jeg deres priser?

Vi har ikke faste priser på nettsiden da kostnader varierer på ulike prosjekter. Vi ber deg derfor ta kontakt via telefon eller ved å sende inn en forespørsel via kontaktskjemaet så sender vi deg et pristilbud fortløpende.