Søk om tillatelse til å arbeide på eller ved offentlig vei

Dersom du skal utføre arbeid på “offentlig grunn”, må du først søke om et vedtak fra Statens vegvesen eller kommunen. Jentene våre lager og sender søknaden raskt, enkelt og grundig for deg.

Statens vegvesen har innført en ny digital løsning for søknader om arbeidsvarslingStatlig vei. Søknadene sendes nå digitalt via DinSide i Altinn.

 

Det er krav om å sende inn kopi av kursbevis for både ansvarshavende og stedsansvarlig. Husk å legge ved kursbevis lengst ned i bestillingsskjemaet.

Oslo kommune opplyser om 7-10 dagers behandlingstid grunnet stor pågang med søknader.

1. Beregnet arbeidsperiode

Det kan kun søkes om hastevedtak ved fare for liv og helse, for eksempel nedfall av fasade, vannlekkasje og lignende.

2. Hva slags tillatelse trenger du?

Dersom man skal grave på fylkesvei, riksvei og europavei må man søke om gravetillatelse hos den aktuelle etaten. Man må også søke om tillatelse til å legge, flytte, reparere og fjerne kabler og ledninger over, under og langs FV, RV, EV. Gravemelding må godkjennes før vi kan sende søknad videre.

Husk å søke om gravetillatelse i god tid før oppstart av arbeid, ettersom behandlingstiden til forskjellige etater varierer

3. Markér området du ønsker sperret

3. Markér området du ønsker å benytte

Trykk på kartet for å markere.

Klikk én gang for å tegne strek, dobbeltklikk for å avslutte streken

4. Beskrivelse av arbeidet

4. Beskrivelse av arrangement

Dersom det skal graves på kommunal vei i Oslo, Bærum, Lillestrøm og flere andre kommuner så må man søke om kgrav (koordinert graving). Søknadsprosessen må gjøres av entreprenøren selv, og tar inntil 4 uker. Vi oppfordrer våre kunder til å søke om kgrav i god tid før oppstart av arbeid, slik at tillatelsen er på plass før vi kan sende inn søknad om gravetillatelse til den aktuelle kommunen. Fellesløsningen - KGrav

Filnavn:

Filstørrelse:

5. Entreprenøren

5. Arrangøren

Søk ved å skrive inn navnet på firmaet som skal utføre arbeidet på stedet.

Søk ved å skrive inn navnet på firmaet som skal holde arrangementet.

Hvem er kontaktperson hos entreprenøren?

Hvem er kontaktperson hos arrangøren?

6. Ansvarshavende

Medfører ekstra gebyr. Trafikkjentene har mulighet til å stille som ansvarshavende over korte tidsrom, men helst ikke mer enn 1 uke. Dersom vi skal være ansvarshavende, må arbeidsområdet være maksimum 1 times kjøring fra Oslo. Vi kan også stille som ansvarshavende den første tiden dersom kunden melder seg på kurs og tar over så snart de har fått kursbevis. Gjelder ikke for gravetillatelse.

Ansvarshavende har det juridiske ansvaret på arbeidsplassen. Må ha gyldig kurs 2 i arbeidsvarsling

Ansvarshavende har det juridiske ansvaret på stedet. Må ha gyldig kurs 2 i arbeidsvarsling

NB! Ansvarshavende må ha AVK2.

NB! Ansvarshavende må ha AVK2.

Skriv inn kontaktinformasjonen til vedkommende. Stedsansvarlig må være tilstede på området til enhver tid. Må ha gyldig kurs 1 i arbeidsvarsling

7. Tiltakshaver / Byggherre

7. Oppdragsgiver; hvis andre enn arrangør. Fyll inn arrangør hvis dere er oppdragsgiver også.

8. Fakturaopplysninger

9. Filer (valgfritt)

Har du filer som kursbevis, kartutsnitt eller annet så kan du laste de opp her i JPG eller PDF format. Maks 30 mb.

Har du flere filer? Trykk på "Legg til fil" nede til høyre.

Last opp fil her, jpg eller pdf.

1

Filnavn:

Filstørrelse:

1

Filnavn:

Filstørrelse:

Skriv inn e-post som skal motta kvittering på innsendt søknad.

Vi er takknemlige for å motta din søknad helst minimum en uke før arbeidet forventes påbegynt.

Dersom du ikke har varslingsutstyr iht den utarbeidede arbeidsvarslingsplanen leier vi ut utstyr og inn- og utsett, samt dirigenter til manuell dirigering om det er behov for dette.

Er det behov for parkerings-regulerende skilt kreves egen skiltmyndighet for dette.

Trafikkjentene har myndighet til å sette ut parkerings-regulerende skilt og gjør gjerne denne jobben for deg.

Har du et godkjent vedtak og ønsker å bestille trafikkdirgenter? Trykk her for å komme direkte til skjemaet for booking av trafikkdirigenter.

Arbeidstillatelse – alt som skal utføres på offentlig grunn må søkes om uavhengig om det er arbeid, arrangement, osv.

Graving defineres med alt som skal gjøres under den eksisterende overflaten. Så om det skal flyttes på heller eller kantstein skal det søkes om gravetillatelse.

Vi trenger konkrete og detaljerte opplysninger om arbeidet som skal bli utført for å sende inn korrekte opplysninger videre til kommunen, i tillegg til å utforme så korrekte varslingsplaner som mulig.

Det må opplyses om hvem som er ansvarlig for skiltingen for å få sendt inn en søknaden da kommune/ Statens vegvesen ønsker informasjon om dette.

Ved arbeid på enkelte steder krever kommunen eller statens vegvesen at en vakt sørger for sikkerheten på stedet mens arbeidet utføres.

Informasjon om utførende entreprenør, entreprenør som skal utføre arbeidet.

Kontakperson hos utførende entreprenør.

En eller flere navngitte person(er) hos «utførende virksomhet», det vil si etat eller entreprenør som har blitt tillagt ansvaret for gjennomføring og oppfølging av varsling og sikring i forbindelse med arbeidet (etter skiltforskriftens § 33 nr. 3). Den ansvarshavende skal ha gyldig kursbevis for kurs 2 i arbeidsvarsling

Person som er på arbeidsstedet mens arbeidet pågår og som skal holde tilsyn med og sørge for at varsling og sikring til enhver tid er i tråd med arbeidsvarslingsplanene, samt føre loggbok.

Tiltakshaver, fellesbetegnelse på den enkeltpersonen, institusjonen, organisasjonen eller foretaket som arbeidene utføres på vegne av (byggherre), eller som står for gjennomføringen av et bygge- eller anleggstiltak.

Ved spørsmål ang. faktura, ta kontakt med Inger Elisabeth tlf. 94202101 /ingere@trafikkjentene.no