Vi tilbyr nå Smittevernvakt!

Trafikkjentene har vakter med kompetanse til å utføre kontrollrunde for smitteverntiltak på Bygg- og Anleggsplasser i henhold til § 6 i forskriften om smitteverntiltak på byggeplasser. 

Iht. §6.3 skal det være vakthold på byggeplasser med mer enn 10 ansatte. Vakten skal utføre kontrollrunder hver time og må påse at avstandskrav og andre smittevernregler følges til enhver tid, herunder bestemmelser om rengjøring som beskrevet i Bransjenormen. Kontrollrundene skal dokumenteres. Brudd skal straks påtales og dokumenteres av den som gjennomfører kontrollen på byggeplassen.

Vi har vakter som kan foreta kontrollrunder på deres byggeplass. De har fått opplæring i hva det innebærer å være denne type vakt, derunder hvilke krav og regler som skal kontrolleres, i tillegg til bestemmelser om rengjøring.

Det er blitt utarbeidet et kontrollskjema / sjekkliste som skal gjennomføres når vakten har sin runde slik at alle aspekter ved smittevernet blir kontrollert. Det sørger for at kontrollrunden blir forutsigbar.

Smittevernvakt

Smittevernvakt

Personer som har oppgaver på en bestemt byggeplass skal ikke arbeide på andre byggeplasser så lenge forskriften gjelder. Våre vakter stiller med personlig vernetøy og vester som er merket med: VAKT SMITTEVERNTILTAK

Den nye forskriften om smitteverntiltak på byggeplasser i Oslo kommune er i første omgang satt i til å gjelde i perioden 2 – 23. mars 2021 Iht. §9 i forskriften.

Forskriften er et påbud og ved brudd kan dem som ikke følger den risikerer de inntil 6 måneders fengsel og/eller bøter iht. Smittevernloven §8-1.

Smittevernvakt

§7 .2. Testing av arbeidere

«Arbeidere som viser tegn til luftveissymptomer, eller som er inkludert i den gruppen som av kommunens smittevernmyndighet er bedt om å teste seg, og som motsetter seg dette, skal bortvises fra arbeidsplassen av arbeidsgiver.»

§5.1. Hvem som kan være til stede på byggeplassen.

«Personer som har oppgaver på byggeplassen, skal ikke arbeide på andre byggeplasser så lenge forskriften gjelder.»

Les hele forskriften om smitteverntiltak på byggeplasser i Oslo kommune på oslo.kommune.no

Om Trafikkjentene

Trafikkjentene startet i 2011 – som en utfordrer til en mannsdominert bransje.

Det viste seg at mange var klare for forandring, for det ble raskt mange oppdrag.

Siden har vi vokst fra å være 12 til over 80 ansatte. Gjengen vår består av dyktige, grundige og engasjerte folk som gjør trafikken til et bedre sted – for både trafikanter og bransjen.

Alle våre trafikkdirigenter har gjennomgått alle nødvendige kurs og sertifiseringer.

Bestill smittevernvakt

Kontakt oss under, eller på booking@trafikkjentene.no .

    Jeg godkjenner at Trafikkjentene kan bruke denne informasjonen til å kontakte meg.

    Iht. arbeidsmiljøloven er det krav om at den ansatte alltid skal ha tilgang på toalett, uansett hvor kort eller langt oppdraget er. Er oppdraget 5,5 time eller lenger så skal også spiserom være tilgjengelig. Toalett og spiserom skal være plassert slik at den ansatte har gangavstand til brakken. Stiller ikke entreprenøren med dette så må Trafikkjentene leie inn brakke.