På vei

Hva ville du svart på dette spørsmålet: Du kjører på en motorvei og oppdager at du glemte å svinge av på riktig avkjøringsrampe. Hva gjør du?

De fleste av oss vil forhåpentligvis svare at vi kjører videre til neste avkjøringsrampe. Slik er det ikke over alt. I Kina svarte 12 % av lastebilsjåførene at de ville stanse, rygge tilbake og kjøre av på den avkjøringsrampen de nettopp passerte.

Det er ofte mangel på forståelse av egen risiko i vegtrafikken som er en avgjørende faktor ved trafikkuhell.

På verdensbasis står trafikkulykker for at nettopp det er den ledende dødsårsak for ungdommer mellom 5 og 29 år. I land med lave lønninger er risikoen opptil 3 ganger så høy som i land med høye lønninger.

De mest utsatte er gående, syklister og motorsyklister. Denne gruppen står for 50 % av dødstallene på verdensbasis.

I gjennomsnitt dør 1000 personer under 25 år hver dag i trafikken på verdensbasis.

Thailand som er et populært feriemål for nordmenn, ligger på andre plass over dødsulykker på verdensbasis. Det dør 24 000 personer i trafikken årlig. Denne listen toppes av Libya.

Department of Disaster Prevention er ansvarlig for trafikksikkerheten i Thailand. I 2015 annonserte departementet at de skulle redusere dødsulykkene i trafikken med 80 %. Til ingen nytte.

En lastebilsjåfør kjørte i 2014 på et Britisk par som var på rundreise i Thailand. Begge to ble drept i ulykken. Dette skjedde da sjåføren bøyde seg ned for å plukke opp en hatt fra bil gulvet. Han fikk en bot på 30 dollar, tilsvarende 300 kroner, og en betinget fengselsdom.

Norge er både målt mot antall innbyggere og kjørte kilometer det sikreste landet i hele verden. Dødsulykkene ble redusert med 49% i årene 2010 – 2017. I EU er snittet til sammenligning 20%.

Den store forskjellen er blant annet:

Setebelte
Barnesikring i bil
Hjelmer for syklister
Kampanjer som oppfordrer til bruk av sikker offentlig transport
Design av veier
Gjøre kjøretøy synligere for andre trafikanter, med bruk av lys på dagtid
Bremselys som er høyere montert
Refleks når en ferdes i trafikken

Vi som driver med arbeidsvarsling har et stort ansvar for at trafikkulykker ikke skal skje i sammenheng med arbeid på og ved vei. At vi i Norge har så gode resultater, det inspirerer og motiverer.

Det er ikke nok å fullføre kurset for arbeidsvarsling og tenke at nå er vi kompetente til arbeidet. Vi må kontinuerlig sørge for å øke egen kompetanse. Lese i håndboken, oppdatere oss på de lover og forskrifter som omhandler arbeidsvarsling. Bruke de daglige erfaringene ute på jobb til å bli enda bedre. Alt skal gjøres riktig. De som utfører manuell trafikkdirigering skal være tydelige, konsekvente og enhetlige.

På god vei.

Få hjelp til å søke

Jentene våre kan hjelpe deg med alt fra papirarbeid og selve arbeidet med å stenge en vei.